Black Sea


Ancient Districts ] All Sites ] Thrace & Marmara ] Aegean Anatolia ] Mediterranean Anatolia ] Central Anatolia ] [ Black Sea ] Eastern Anatolia ] Southeastern Anatolia ]


Home
WELCOME
GEOGRAPHY
HISTORICAL
CONTACT
SUBSCRIBE
IMAGES
MAPS
BIBLIOGRAPHY
SEARCH

 

BLACK SEA COAST

Abonuteichus / Ionopolis (Gr R)

Aigialos

Amaseia

Amastris/Sesamos

Amisus

Andoz Castle

Apollonias

Apsaros

Ardanoutzi

Ardasa

Ardesen

Aretias

Arhavi

Artvin

Athenai/Pazar

Aynikola

Cabeira/Neocaesarea

Calpe

Camlihemsin

Canca 

Cerasous

Chabaca

Cierus

Coralla

Cordyle

Crobialos

Diapolis

Dikaisimion

Dolishane

Erythinoi

Ethlabopiastes

Findikli

Gumushane

Hahuli Monastery of

Heracleia Pontica

Ishan Monastery

Karousa

Kastamonu

Kefken

Kinolis

Kissa

Koloneia

Konopeion

Kordyla

Kromna

Kytoros/Gideros

Lerin

Mavpari

Mesochaldia

Monastery of Tibeti

Oinaion

Olucak Monastery

Ophis

Opiza Monastery

Oski/Osk Van church

Othta Eklesia

Paipertes

Palaia

Parhali Monastery

Parthenios

Paurae

Phadisana

Philocaleia

Platana

Polemonion

Promentorium Syrias

Psillum 

Rhebas 

Rhizaion

Savsat

Sinope

Soterioupolis

Soumela Monastery

Sourmania

Syspiritis

Themiscra

Thynias

Tieum/Hisaronu

Trapezous/Trebizond

Tripolis

Varzahan

Yeni Rabat

Zagora

Zalecus/Leontopolis

 

 


 

Home | WELCOME | GEOGRAPHY | HISTORICAL | CONTACT | SUBSCRIBE | IMAGES | MAPS | BIBLIOGRAPHY | SEARCH


Travels around Asia Minor 1976-2002
Copyright by Thracian Ltd. 2009-2014
Last Update : December, 2011